top of page
Gradient

ODm

ODM (Original Design Manufacturer)

ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขาย
ในแบรนด์ของตัวเอง.

OEM

OEM (Original Equipment Manufacturer)

ผู้รับจ้างที่ออกแบบและ ผลิตสินค้าให้กับบริษัท
เพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง

One stop service

“Grow your business with SL”

บริการให้คำปรึกษา :
  • ด้านการกลยุทธ์ทางการตลาด

  • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดควบคู่ไปกับงานวิจัยและพัฒนา

  • ด้านการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งภายในและต่างประเทศ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ :

เรามีทีมงานผู้เชียวชาญด้านงานวิจัยและ R&D เฉพาะทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผสานด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการวิเคราะห์สูตรผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบ พร้อมพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า เพื่อตอบรับทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง พร้อมข้อมูลงานวิจัยรองรับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

 
บริการด้านงานออกแบบ :

เรามีทีมงานนักออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ตอบโจทย์คอนเซ็ปและความต้องการของลูกค้า เช่น บริการออกแบบโลโก้แบรนด์, สร้างแบรนด์สินค้า, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, งานปั้นขึ้น 3D Model

 
บริการด้านการตลาด :

บริการออกแบบสื่อโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และโปรโมทสินค้า

 
บริการด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์ :

บริการจัดหาสินค้าและบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตลอดจนถึงขั้นตอนกระบวนการการผลิต

 
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการผลิต :

บริการการยื่นจดแจ้ง อย. บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การผลิตและการจำหน่ายสินค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ

 
กระบวนการผลิต :

เรานำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการบวนการผลิตที่ตอบรับตามมาตรฐานสากล ทุกกระบวนการผลิตควบคุมงานด้วยวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถรองรับทุก ๆ ไลน์ผลิตสินค้า ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และปลอดภัยในทุก ๆ กระบวนการผลิตเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์์์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับไวตามทุกเทรนด์กระแสใหม่ ๆ ของโลกอยู่เสมอ

 
การควบคุมกระบวนการผลิต :

เราควบคุมคุณภาพของสินค้าในทุกกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าแพคสินค้า ด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรตามมาตรฐานการผลิต GMP การจัดเก็บสินค้า บริการบรรจุสินค้าด้วยระบบปลอดเชื้อ Clean Room ตลอดไปจนถึงการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานของผู้ผลิตและผู้ขายในระดับสากล

 
การส่งมอบสินค้า :

บริการส่งมอบสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

bottom of page