top of page

WHO WE ARE?

มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางประเภท OEM/ODM อันดับหนึ่งของประเทศที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและเจ้าของแบรนด์เลือกใช้บริการกับบริษัทฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทของเรายังคำนึงถึงจรรยาบรรณการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน รวมทั้งมุ่งเน้นถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ อย.

WHY CHOOSE SL?

บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน เติมเต็มทุกไอเดียและทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำพาไปให้ถึงเป้าหมายด้วยนวัตกรรม ผสานด้วยเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นรวมทั้งมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลายในเครือซึ่งเติบโตมาอย่างยาวนาน เราพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งจากคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึงลูกค้าภายในและต่างประเทศ ในทุกรูปแบบ OEM/ODM พร้อมด้วยการบริการอย่างครบวงจร แบบ One Stop Service

COMPANY CULTURE

Service

Learning Organization

การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ต่อลูกค้า
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเปิดรับสิ่งใหม่
และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ

Innovation

Achievement

การสรรหา นำเสนอ ต่อยอดนวัตกรรมใน
การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

การมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Responsibility

Benevolence

รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

องค์กรแห่งการแบ่งปัน

Integrity

ความซื่อสัตย์และความเป็นหนึ่งเดียว

ทีมนักวิจัยและทีม R&D ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พัฒนาผลงานวิจัยให้ทันกับวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต

  • สามารถกำหนดคุณสมบัติสารสกัด เนื้อสัมผัส สี และกลิ่น เพื่อให้การพัฒนาสูตรตรงตามความต้องการของลูกค้า

  • คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และราคาที่เหมาะสม

  • สามารถทำการตลาดได้ พร้อมบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำหน่าย

กระบวนการผลิต

ตอบสนองความต้องการหลากหลายของลูกค้า ภายใต้กรรมวิธีในการผลิตที่ได้ระดับมาตรฐานสากล

  • มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอน มีทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สามารถรองรับ
    ต่อทุกกำลังการผลิต 

  • สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ

  • ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตด้วยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุด และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต

ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ การผลิต จนถึงการจัดส่งสินค้า ด้วยมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ต้องการ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตและผู้ขาย

bottom of page