ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากประสบการณ์ของทีมผู้บริหารมืออาชีพมากกว่า 40 ปี
บริษัท ศิริวัฒนา กรุ๊ป เรามุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า
ที่ได้มาตรฐานของลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์สูงสุด

จากแรงบันดาลใจนำไปสู่การก่อตั้ง บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
ที่นำองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรมแห่งความงาม ผสานทีมงานวิจัย
พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ต่อยอดคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
แห่งความงามอันไร้ขีดจำกัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์ ประสานการบริการเครือข่ายกับบริษัทพันธมิตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ทุกการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
และแตกต่างเป็นหนึ่งเดียว ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลอย่างครบวงจร

บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน เติมเต็มทุกไอเดียและ
ทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำพาไปให้ถึงเป้าหมายด้วยนวัฒกรรม
ผสานด้วยเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นรวมทั้งมีความแตกต่าง
จากแบรนด์อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลายในเครือซึ่ง
เติบโตมาอย่างยาวนาน เราพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพอย่างรอบด้าน
ทั้งจากคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
และตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ Start up, SME
ไปจนถึงลูกค้าภายในและต่างประเทศ ในทุกรูปแบบ OEM/ODM พร้อมด้วย
การบริการอย่างครบวงจร แบบ One Stop Service

VISION

มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางประเภท
OEM/ODM อันดับหนึ่งของประเทศ ที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง
และเจ้าของแบรนด์เลือกใช้บริการกับบริษัทฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
อีกทั้งบริษัทของเรายังคำนึงถึงจรรยาบรรณการผลิต และการควบคุม
คุณภาพที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน รวมทั้งมุ่งเน้นถึงการผลิตสินค้า
ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของ อย.

MISSION

1. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเครื่องสำอางทุกประเภท
2. นำเสนอสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ทั้งราคา คุณภาพ และจำนวนที่เหมาะสม บริการจัดหาสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรทุกประเภทจากทั่วทุกมุมโลก
3. บริการรับออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตอบโจทย์ทุกคอนเซ็ปและความต้องการ
ของลูกค้า
4. ให้บริการจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข

COMPANY CULTURE

 

Service

การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ต่อลูกค้า
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

Innovation

การสรรหา นำเสนอ ต่อยอดนวัตกรรมใน
การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Responsibility

รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

Integrity

ความซื่อสัตย์และความเป็นหนึ่งเดียว

Learning Organization

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเปิดรับสิ่งใหม่และการปรับตัว ให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ

Achievement

การมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Benevolence

องค์กรแห่งการแบ่งปัน

 

แนวทางการทำงานของ SL เราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่โดดเด่นและทันสมัย เราแสวงหางานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาเพื่อส่งเสริมและต่อยอดพัฒนางาน พร้อมสร้างจุดเด่น
ที่แตกต่างให้กับสินค้าหรือแบรนด์ของลูกค้า ตามหลักมาตรฐาน
สากล

นอกจากนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยแล้ว เรายังให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกทีมงาน ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานที่มีทักษะทางด้านการตลาด ทีมวิจัยและ
พัฒนา ทีมนักออกแบบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับพนักงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ